Kontakty

EKODAT Bardejov, s.r.o.

Kacvinsk�ho 3219 /pri n�kladke vag�nov/ - MAPA

085 01 Bardejov

telef�n/fax:   054/488 10 76

mobil:            0907 697 303 (p. Marek Hudaček)

                      0908 657 221

email:           ekodatbj@gmail.com

                     ekodat@ekodat.sk

 

FAKTURAČN� �DAJE:

EKODAT Bardejov s.r.o.

Hurbanova 18, 085 01 Bardejov

IČO: 47 194 308

IČDPH: SK2023791363

Spoločnosť je zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Presov, oddiel Sro,Vlozka Cislo: 28070/P

 

    

 

 
       

Copyright � 2012  www.ardene.sk All rights reserved